Bestellen - Creanite.com

CREANITE.COM
Ga naar de inhoud

Bestellen

Lees deze tekst door, voordat er besteld wordt
Handwerk
Alle producten worden na bestelling met de hand gemaakt. Er is geen voorraad van potten met poeders en capsules die bij een andere firma zijn gevuld. Dit kost wat meer tijd, het garandeert wel een zo vers en controleerbaar mogelijk product. Daarmee is het ook mogelijk om capsules te verkopen, die men elders niet wil laten maken, omdat de minimumaantallen nooit verkocht zullen worden.

Snelheid van het leveren
Er wordt gestreefd naar aflevering binnen 2-14 dagen na bestelling. Dat kan de volgende dag zijn, maar bij grote drukte en veel uiteenlopende bestellingen is dat meestal later. Er wordt gewerkt op volgorde van binnenkomst van de betalingen. Een product wordt meteen tegelijk met alle andere bestellingen van dat product gemaakt.

Haast
Aangeven dat er haast bij is, kan soms helpen de productievolgorde aan te passen. Is dat niet mogelijk, dan kan het beter zijn om bij een ander bedrijf te bestellen.

Lees de onderstaande afspraken bij de verkoop door, voordat er een bestelling wordt gedaan.

Enkele opmerkingen die het e-mailverkeer wat moeten beperken
Algemeen
Bij Creanite is een goed product het belangrijkste doel. Er wordt geen enkel eindproduct geleverd dat afkomstig is van een groothandel. Alles is eigen fabrikaat en meestal net gemaakt. Andere supplementenbedrijven, de echte webwinkels, hebben als grootste zorg het zo snel mogelijk doorsturen van producten van een ander bedrijf. Zij kunnen niets veranderen aan de samenstelling en hoeven ook geen verstand te hebben van de stoffen zelf. Daarom wordt de schriftelijke informatie vaak "geleend" van creanite.com en andere websites. Hoewel de teksten dus anders doen vermoeden, heeft Creanite helemaal niets met andere supplementenverkopers te maken. Klachten over de (ontbrekende) werkzaamheid van stoffen moet men ook bij die bedrijven deponeren.

Bestellingen
Producten worden bij voorkeur besteld per email. Daar is een invulformulier voor. Is dat onmogelijk, dan kan de bestelling per telefoon of schriftelijk doorgegeven worden. Op dezelfde wijze wordt een bevestiging gegeven van de bestelling. In de bevestiging worden de bestelde producten vermeld, de prijs inclusief 9% BTW, de verzendkosten + 9% BTW en het uiteindelijk te betalen bedrag en de manier waarop verzending en betaling plaats zullen vinden. Een webwinkel wordt niet gebruikt, dat zou anders suggereren dat alle producten al klaar zouden liggen om verstuurd te worden.

Snelheid
Na ontvangst van het aangegeven bedrag worden de bestelde producten gemaakt en zo snel mogelijk verstuurd. Afhankelijk van de bestelling, de gekozen wijze van versturen en de woonplaats van de koper kan voor het verzenden 2-14 dagen na betaling nodig zijn. Spoedbestellingen kunnen alleen met spoed uitgevoerd worden als een product net gemaakt is. De meeste producten worden echter gemaakt, nadat de betaling is ontvangen. Er is vaak een wachtlijst. De wachtlijsten zijn langer bij mooi weer en als er vrije dagen op komst zijn.

Betaling
Er is een rekeningnummer van een Nederlandse bank en van een Belgische bank. Wordt doorgegeven na de bestelling.  Als niet voor vooruitbetaling wordt gekozen, kan in Nederland en Belgie verzending onder rembours plaatsvinden. Dat is een relatief dure manier van verzenden. In een enkel geval kan de betaling contant gebeuren bij aflevering of bij het afhalen. Er is echter geen winkel van Creanite in Nederland.

Snelheid van verwerken
Een bestelling wordt pas als bestelling gezien op het moment dat de betaling (bij de bank) ontvangen is. Alle producten moeten eerst gemaakt worden.

Afzeggen van bestellingen
Als de producten (deels) gemaakt en dus betaald zijn en men wil een bestelling afzeggen, dan wordt maximaal 50% van het betaalde bedrag teruggestort. De verzendkosten worden wel volledig terugbetaald als er nog geen verzendetiket is gemaakt.

Eigendom van Creanite
Is een product opgestuurd en moet de betaling toch nog uitgevoerd worden - bijvoorbeeld bij spoedgevallen - dan blijft het product eigendom van Creanite.

Andere betaalmogelijkheden
Remboursverzendingen in Nederland vinden plaats volgens de tarieven van PostNL. Remboursverzendingen in België gaan via BPost. Bij het afhalen van de producten of bij het apart bezorgen van de producten hebben betalingen via een bankrekening de voorkeur.

Klachten
Alle klachten die te maken hebben met Creanite kunnen per e-mail gericht worden aan contact@creanite. com. Ook via tel. 0164 60 3336 kan een klacht worden doorgegeven. Schriftelijke klachten kunnen verstuurd worden aan Creanite, Grensstraat 4, 4645BS in Putte (NL).

Ruilen en terugnemen
Voedingssupplementen worden niet geruild of teruggenomen, tenzij er sprake is van een vergissing die bij Creanite is gemaakt. Een product waarvan de route niet 100% gevolgd is, wordt vernietigd. Zelfs afgesloten verpakkingen kunnen (bijvoorbeeld door tijdelijk hoge temperaturen) geen garantie geven dat er niets aan de inhoud is veranderd.

Beschadigde verzendpaketten
Alleen als er gekozen is voor verzekerd versturen, wordt de schade veroorzaakt door het bezorgende bedrijf vergoed. Als een bestelling niet op correcte wijze is verpakt - aan te tonen met behulp van film of foto - dan wordt er een nieuwe bestelling gemaakt en opgestuurd.

Garantie op de werking
Een garantie dat een voedingssupplement bij 100% van de gebruikers het beoogde effect heeft, kan nooit gegeven worden. Bij sommige stoffen is er slechts bij een klein deel van de gebruikers een duidelijk effect te constateren.

Bijwerkingen en ongewenste effecten
Voedingssuplementen kunnen ook ongewenste effecten geven. Als voedingssupplementen tegelijk worden ingenomen met geneesmiddelen, moet men rekening houden met bekende en (nog) onbekende interacties tussen de stoffen. Het algemene advies is om geen voedingssupplementen samen met geneesmiddelen te gebruiken zonder voorafgaand overleg met de voorschrijvende arts.
De lijsten van vermelde bijwerkingen en ongewenste effecten zijn nooit compleet. Er zijn voortdurend nieuwe onderzoeken naar. Bijwerkingen die slechts zelden voorkomen worden ook niet genoemd op de website. Bij bepaalde overgevoeligheden, ziekten en aandoeningen van de koper wordt verondersteld dat men zelf de noodzakelijke kennis verzamelt over het gebruiken van de voedingssupplementen.

Privacy-regels
Voor vragen en opmerkingen over het beheer van uw persoonlijke gegevens maakt u gebruik van contact@creanite. com of tel. 0164 60 3336. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de bezorging en de betaling in goede banen te leiden. Naast de adresgegevens kunnen met name het telefoonnummer en het emailadres daarvoor gebruikt worden. Persoonsgegevens en informatie over bestellingen worden niet aan derden verstrekt. U kunt altijd per email of per telefoon verzoeken om uw gegevens uit het bestand te laten halen. Gebruik daarvoor het emailadres: contact@creanite. com.

E-mailadres bij adresgegevens
Bij het invullen van de verzendadressen vraagt BPost, DHL en PostNL om een e-mailadres. Zo wordt tracking mogelijk gemaakt en bij problemen met het versturen kan men e-mailen. Het e-mailadres dat is gebruikt bij de bestelling, wordt doorgegegeven aan de verzendbedrijven. Als dat niet gewenst is, kies dan voor een gratis e-mailadres of geef door (e-mail, telefoon) dat het e-mailadres daarvoor niet gebruikt mag worden.

Spam
Informatie over nieuwe producten, tenzij daar om gevraagd is, wordt niet per email verstuurd. Alle belangrijke veranderingen in de producten zijn op de website terug te vinden.

Producten voor andere bedrijven.
De prijzen zijn berekend naar de hoeveelheden van de gebruikte grondstoffen en de tijd die eraan gewerkt is. Factoren die nauwelijks veranderen als producten voor andere bedrijven gemaakt moeten worden. Het uitgangspunt is daarbij, dat er geen producten voor andere bedrijven worden gemaakt. Ook voor verzorgers, genezers, therapeuten, personal trainers en andere doorverkopers van de gemaakte producten gelden de prijzen, zoals die vermeld zijn in de prijslijst. De producten worden ook niet sneller gemaakt.

Auteursrecht
De op de website vermelde informatie geeft de persoonlijke visie weer van Jan de Heij. De website met inbegrip van teksten, afbeeldingen, logo's en andere bestanddelen is het eigendom van Jan de Heij.
Enkele namen van producten vallen onder het merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij er van tevoren schriftelijke toestemming van Jan de Heij is verkregen.
Email: contact@creanite. com of tel. 0164 60 3336

Kopieerbijdrage
Degene die de tekst(en) van de website of van de bijgeleverde productinformatie zonder schriftelijke toestemming gebruikt, gaat automatisch akkoord met het betalen van 250 euro (exclusief BTW) per jaar, gedurende maximaal 2 jaar, per deels of geheel gebruikte pagina met vermelding van de herkomst (creanite.com). Of eenmalig 500 euro (exclusief BTW) per deels of geheel gebruikte pagina zonder vermelding van de herkomst.

KVK-nummer
Creanite staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 153693.

© 2002-2021 Creanite

Een website van Jan de Heij © 2002-2021


Handwerk
Alle producten worden hier nu bijna 26 jaar met de hand gemaakt. Grote machines hebben meer hulpstoffen nodig om probleemloos te werken. Dan gebruikt men ook siliciumoxide, magnesiumstearaat, lactose en andere hulpstoffen die we beter weg kunnen laten. Er wordt hier gekozen voor meer lichaamsvriendelijke alternatieven.
Terug naar de inhoud